Jonynienė, Živilė. „Teisė Ir Mokinio Socializacija“. Acta Paedagogica Vilnensia 70 (gruodžio 18, 2000): 92-117. žiūrėta gegužės 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9488.