Jatautaitė, Dileta. „Atmintis Ir Mokymas“. Acta Paedagogica Vilnensia 70 (gruodžio 18, 2000): 167-194. žiūrėta sausio 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9494.