Masaitytė, Ramunė, ir Raimonda Brunevičiūtė. „Lietuvos Profesinio Rengimo Modeliavimo galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia 80 (sausio 17, 2016): 240-252. žiūrėta vasario 26, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9532.