Aramavičiūtė, Vanda. „Ugdymo Mokslas Ir Praktika“. Acta Paedagogica Vilnensia 80 (gruodžio 20, 2001): 269-271. žiūrėta rugpjūčio 13, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9535.