Beresnevičienė, Danguolė. „Profesinis Orientavimas Lietuvoje“. Acta Paedagogica Vilnensia 90 (gruodžio 20, 2002): 342-351. žiūrėta lapkričio 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9569.