Jonynienė, Živilė, ir Margarita Teresevičienė. „Lietuvos Ir Švedijos Mokinių požiūris į Vaiko Teises Mokymosi Procese“. Acta Paedagogica Vilnensia 110 (gruodžio 29, 2003): 63-71. žiūrėta lapkričio 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9598.