Kazragytė, Vida. „Priešmokyklinio amžiaus Vaikų Vaidybos gebėjimų Ugdymas Naudojant Trumpus Tautosakos Tekstus“. Acta Paedagogica Vilnensia 110 (gruodžio 29, 2003): 101-107. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9602.