Aramavičiūtė, Vanda. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia 120 (birželio 17, 2004): 7. žiūrėta gruodžio 5, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9610.