Martišauskienė, Elvyda. „Pedagoginių Veiksnių įtaka vyresniųjų Paauglių Dvasiniam Tapsmui“. Acta Paedagogica Vilnensia 120 (birželio 17, 2004): 136-148. žiūrėta rugpjūčio 16, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9622.