Aramavičiūtė, Vanda. „Kai Kurie vyresniųjų Mokinių Gyvenimo Mokykloje Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia 120 (birželio 17, 2004): 149-155. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9623.