Duoblienė, Lilija. „Trys Filosofijos Mokymo Kryptys Lietuvos vidurinėje Mokykloje“. Acta Paedagogica Vilnensia 120 (birželio 17, 2004): 156-163. žiūrėta rugpjūčio 9, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9624.