Duoblienė, Lilija. „Dorinio Ugdymo Lietuvos Bendrojo Lavinimo Mokyklose Metodologiniai Orientyrai“. Acta Paedagogica Vilnensia 180 (sausio 1, 2007): 25-33. žiūrėta lapkričio 29, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9654.