Aramavičiūtė, Vanda, ir Elvyda Martišauskienė. „Mokinių Santykiai Kaip Edukologijos Tyrimo Objektas Globalizacijos sąlygomis“. Acta Paedagogica Vilnensia 180 (sausio 1, 2007): 93-105. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9660.