Stonkuvienė, Irena. „Dorinis Paauglių Elgesys XX A. Pirmosios pusės Lietuvos Kaimo bendruomenėje“. Acta Paedagogica Vilnensia 170 (gruodžio 17, 2006): 29-44. žiūrėta liepos 2, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9683.