Aramavičiūtė, Vanda. „Jaunuolių Dvasingumo šiuolaikinės Kaitos Tendencijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 170 (gruodžio 17, 2006): 45-56. žiūrėta gegužės 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9684.