Grakauskaitė-Karkockienė Daiva. „Pedagoginio Profilio Studentų kūrybiškumo pokyčiai“. Acta Paedagogica Vilnensia 170 (gruodžio 17, 2006): 66-77. žiūrėta lapkričio 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9686.