Šidlauskienė, Virginija. „Švietimo Kaitos Mikrokontekstas: Pedagogų Prisitaikymas Ir pasipriešinimas“. Acta Paedagogica Vilnensia 170 (gruodžio 17, 2006): 132-139. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9692.