Aramavičiūtė, Vanda. „Profesoriaus B. Bitino Knygos ,Edukologinis Tyrimas: Sistema Ir procesas‘ Aktualumas“. Acta Paedagogica Vilnensia 170 (gruodžio 17, 2006): 188-193. žiūrėta gruodžio 5, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9698.