Martišauskienė, Elvyda. „Tiesos Liudijimas – pedagoginės Veiklos Pamatas“. Acta Paedagogica Vilnensia 150 (gruodžio 17, 2005): 52-59. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9725.