Jonynienė, Živilė. „Vaiko Teisių įgyvendinimo Lietuvoje Aktualijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 150 (sausio 17, 2016): 129-142. žiūrėta gegužės 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9733.