Sirtautas Vytautas V. „Studentų Tautinio išsiauklėjimo Tyrimas Klaipėdos Universitete“. Acta Paedagogica Vilnensia 150 (gruodžio 17, 2005): 165-175. žiūrėta liepos 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9737.