Švedaitė, Birutė. „Sėkmingos socialinės pedagoginės Veiklos Veiksniai: Empirinės išvados“. Acta Paedagogica Vilnensia 14 (sausio 1, 2005): 133-144. žiūrėta rugsėjo 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9762.