1.
Želvys R, Akzholova A. Kompetencijomis grįsto mokymosi taikymo aukštajame moksle iššūkiai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];360:9-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10051