1.
Bagdonavičiūtė J, Trapnauskienė J. Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];360:18-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10069