1.
Gervytė D. Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];360:72-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10073