1.
Martišauskienė E. Mokytojas kaip esminis mokymosi kokybės veiksnys: asmeninių priemonių plotmė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];360:87-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10074