1.
Valdmane L. Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio27 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];370:58-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10466