1.
Szerląg A. Daugiakultūriškumas ir tarpkultūriškumas kaip mokymo kompetencijų atskaitos taškai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.liepos26 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];380:77-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10792