1.
Medne D, Jansone-Ratinika N, Dinka I. Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.). ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.liepos26 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];380:159-75. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10799