1.
Green J, Chian M, Stewart E, Couch S. Kas archyvuojama etnografiniame archyve? Parodomasis atvejis: iššūkiai tiriant aukštajame moksle besivystančias interdisciplinines programas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];390:112-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11485