1.
Fog-Petersen C, Borgnakke K, Arnfred S. Psichiatrijos specializacijos medicinos studentų mokymosi stiprinimas: etnografinės įžvalgos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];390:144-56. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11493