1.
Saltofte M. Vizualinės dokumentacijos ir refleksijos pagalba mokantis lauko tyrimų. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];390:157-68. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11496