1.
Kriaučiūnienė R. Mano širdies žodžiai Mokytojai. Prof. Vanda Aramavičiūtė (1936–2017). ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];390:169-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11500