1.
Paedagogica Vilnensia A. INFORMACIJA APIE AUTORIUS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];390:172-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11506