1.
Duoblienė L. Mokyklos kultūra kaip ugdomasis kontekstas ir kaip prievarta. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio16 d.];290:9-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1173