1.
Mečkauskienė R, Želvys R. Mokyklų vadovų požiūrio į švietimo sisteminius pokyčius dinamika. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio15 d.];290:22-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1174