1.
Černiauskaitė N. Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];290:73-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1178