1.
Pociūtė B, Bulotaitė L, Bliumas R. Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];290:111-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1181