1.
Žemaitėlytė-Ivanavičė I. Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2019 m.sausio22 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio26 d.];410:72-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12375