1.
Rubene Z, Daniela L, Medne D. Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2019 m.liepos12 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];420:10-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/13279