1.
Butvilienė J. NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS: VALSTYBINIS IR PRIVATUS SEKTORIUS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];30:126-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1546