1.
Survutaitė D. UGDYMO IDĖJŲ ŽENKLINIMAS: PATIRTIS IR PRIEIGOS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];30:9-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/1556