1.
Baranova J, Duoblienė L. Multimodalios strategijos mokant etikos kinu. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];430:71-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/16159