1.
Lazauskaitė-Zabielskė J, Pociūtė B, Bulotaitė L. Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.liepos31 d.];430:141-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/16164