1.
Poviliūnas A. Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];440:164-70. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/19394