1.
Grakauskaitė-Karkockienė D. STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];310:84-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2513