1.
Baranova J. Kritinis mąstymas ir retorinės iškalbos ugdymas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];280:96-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2934