1.
Martišauskienė E, Tavoras V. Mokytojų vertybinės orientacijos kaip jų meninės individualybės formavimosi veiksnys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];28:73-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2936