1.
Tijūnėlienė O. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – lietuvių tautos mokytoja ir auklėtoja. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio30 d.];270:149-51. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2954