1.
Lepik M, Pipere A. Baltijos ir Šiaurės šalių matematikos mokytojų nuostatų lyginamoji studija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];270:115-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2960